Pages

AT/SJA - Arbeidstillatelse og sikker jobb-analyse

Dette er "Samarbeid for Sikkerhet" sitt interaktive kurs vedr. "Arbeidstillatelse (AT) og sikker jobb-analyse (SJA)". Dette kurset er felles for alle som skal reise ut i Nordsjøen og hvis du har vært på andre plattformer før kan det være at du allerede har tatt kurset. Du trenger da selvfølgelig ikke å ta det om igjen.

Kurset i Arbeidstillatelse (AT) og Sikker Jobb-analyse (SJA) er for alt personell som arbeider offshore, og tilbys i regi av Samarbeid for Sikkerhet. I kurset får du vite mer om:
- Bakgrunnen for innføringen av de nye skjemaene
- Grunnleggende kunnskap om Arbeidstillatelse og Sikker Jobb-analyse
- Utfylling av skjemaene
- Arbeidsprosessen

Kurset er tilgjengelig i norsk og engelsk versjon og vil ta ca. en time å gjennomføre. Ved gjennomført kurs kan du skrive ut et kursbevis som du kan ta med deg ved utreise offshore. Du kan også sende det til Aviation (Sørg da for at det er på såkalt PDF-format.) eller faks nr. 5201 5505 hos AkerBP før utreise offshore. 

Pris for kurset

Hvis du skal reise ut for AkerBP, vil AkerBP ta denne kostnaden. Hvis du ønsker å ta kurset i tilfelle du får bruk for det må du registrere deg selv. Dette tar Mintra NOK 350,- for.

Klikk her for å se info om kurset


Tilgang til kurset – Training Portal

Kurset er tilgjengelig på Training Portal - www.trainingportal.no/mintra/p/akerbpcontractors

 

Copyright © Delfi Data AS
Delfi Data AS - Stavanger - 51 51 08 00 - www.delfi.no