Pages

Assistanse

 

Ta kontakt med Aviation hos AkerBP på telefon 5135 8030 eller e-mail aviation@akerbp.com  for å få de nødvendige tilgangene.

Trenger du assistanse i selve AT/SJA kurset må du ta kontakt med TRAININGPORTAL på telefon
(+47) 24 15 55 55 (åpen fra 9-16 på ukedager), eller send en e-mail til support@trainingportal.no

 

Copyright © Delfi Data AS
Delfi Data AS - Stavanger - 51 51 08 00 - www.delfi.no