Pages

Assistanse

 


Du kan få hjelp til å opprette bruker for AT/SJA i vanlig kontortid (0800-1600) fra Delfi Data på telefon eller via e-mail ved å henvende deg som følger:

Telefon:  +47 466 33 885
e-mail:   bphms@delfi.no

Trenger du assistanse i selve AT/SJA kurset må du ta kontakt med TRAININGPORTAL på www.trainingportal.no

 

Copyright © Delfi Data AS
Delfi Data AS - Stavanger - 51 51 08 00 - www.delfi.no