Pages

steg 2 - NOG sikkerhetsvideo

 

Sammarbeidsprosjekt

"Samarbeid for Sikkerhet" er blant de mest omfattende samarbeidsprosjekter som har blitt iverksatt innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) i olje- og gassindustrien.

 

Deltakere i prosjektet er oljeselskaper og leverandørbedrifter representert gjennom Oljeindustriens Landsforening (OLF), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Lederne, Industri Energi, Fellesforbundet, Norges Rederiforbund (NR), De Samarbeidende organisasjoner (DSO), Korrosjons- isolerings- og Service Entreprenørenes Forening (KIS) og Norsk Industri. Petroleumstilsynet deltar i prosjektet som observatør.

 

Sikkerhetsfilm med høy oppløsning.


Klikk her hvis du fortsatt ikke klarer å se sikkerhetsfilm med høy oppløsning


Sikkerhetsfilm med lav oppløsning.


Klikk her for å bytte til å se Sikkerhetsfilm med lav oppløsning

 

 

Copyright © 2007 Delfi Data AS
Delfi Data AS - Bjergstedveien 1 - 4002 Stavanger - 51 51 08 00 - www.delfi.no