Pages

steg 2 - NOG sikkerhetsvideo

 

Sammarbeidsprosjekt

"Samarbeid for Sikkerhet" er blant de mest omfattende samarbeidsprosjekter som har blitt iverksatt innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) i olje- og gassindustrien.

 

 

Sikkerhetsfilm

 Klikk her for å se Sikkerhetsfilm med høy oppløsning
For brukere med bredbånd. (ADSL osv)

Klikk her for å se Sikkerhetsfilm med lav oppløsning
For brukere uten bredbånd. (ISDN osv)
 
 

 

Copyright © Delfi Data AS
Delfi Data AS - Stavanger - 51 51 08 00 - www.delfi.no